Σημείωμα #908

Αύξων Αριθμός908
Σημείωμα Χρονολογία24 Φεβρουαρίου 1273
Σημείωμα+ τέλος εἴληφε, ἡ βίβλος αὕτ(η) · μην(ί) φε(βρου)αρ(ίῳ), κοστῆ τετάρτ(ῃ)· / ἔτους τρέχοντος, χιλιοεξᾶς · σύν τοῖς ἑπτακός, καί ὀγδοντάἑν· / αὑτ(η) γάρ ἡ βίβλος, μονοτρόπου · Γρηγορίου καί πρε(σβυ)τ(έ)ρου· - (f. 383v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2153 (έτ. 1273)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Cod. Vat., σ. 48-49. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 174-175. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 92-93.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓρηγόριος (;)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός (μονότροπος), πρεσβύτερος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓρηγόριος
Ηλικία