Σημείωμα #967

Αύξων Αριθμός967
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαρτίου 1281
Σημείωμα῾Η ἀπό τῶν κεφαλαίων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως συνεκλελεχθῆσα βίβλος ὀφέλιμος, ἐπληρώθη διά χειρός ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί ταλαιπόρου ἀναξίου ἱερέως Λέοντος τοῦ ἀπό τῆς Κεράμου. καί οἱ ἀναγινώσκοντες αὐτήν. μέμνησθαί μοι διά τόν κύριον. καί μή διά τῆς ἐμῆς ἀμαθείας καί τῆς τοῦ βίου ματαῖου τούτου συγχύσεως. ἐπί καταράσει γένομαι.
Τῷ συμπληρωτεῖ τῶν καλῶν θεῶ χάρις. μηνί μαρτίω πρώτη ἰνδικτιών θ' ἔτους Ϛψπθ' ἔτι (f. 113v).
Κώδικας ΧρονολογίαBruxelles, Bibl. Royale ΙΙ, 4836 (έτ. 1281)
Εκδόσεις Σημειώματος Davreux, Codex, σ. 106. Wittek, Album, σ. 23. Lefort- Cochez, Album, πίν. 97. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 110-111.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Κατά τῶν Μασσαλιανῶν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛέων
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚέραμος
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερεύς
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛέων
Ηλικία