Σημείωμα #968

Αύξων Αριθμός968
Σημείωμα ΧρονολογίαΑπρίλιος 1281
ΣημείωμαΔαβϊτικῆ πέφηκε δέλτος ἀσμάτων
φέρουσα τῶ γράψαντι φέρτ(α)τον κλέος
θεὅγραπτον ρην (=ρ᾿ ἦν) (δέ) τό (=τῷ) κεκτημένω
(δέ)χου τό τεύχος ἀρετῆ τῆς ἐνθέοις
χειρί γραφέντι ἁμαρτωλω π(α)π(ᾶ) τό (=τῷ) Υἀλέα.
᾿Ετελειώθ(η) τό παρόν ψαλτ(ή)ριον διά χειρό(ς) ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτολοῦ τοῦ π(α)π(ὰ) Υἀλέα. Μη(νί) ἀπρϊλλΐω τῆς θ' ἰνδ. ἔτους Ϛψπθ ἰνδ. θ' (f. 104v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2531 [olim Προδρόμου Σερρῶν Β1] (έτ. 1281)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠολίτη, Ἐθν. Βιβλ. 2531. Παπαγεωργίου, Σέρραι, σ. 320. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 416. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 283. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 111.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον καί λόγοι διάφοροι
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΥαλέας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαπαπάς (ιερεύς)
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΥαλέας
Ηλικία