Σημειώματα

Εμφάνιση 61-70 από 3395 αποτελέσματα.
Σημείωμα #61
Κώδικας Χρονολογία: Leninop. Iffrent. Bibl. 1/ 5
Σημείωμα Χρονολογία: 27 Ιουλίου 985
Σημείωμα: ετελειωθη η ιερα βιβλοσ αυτη μηνι ιουλιω κζ· γραφεισα δια χειροσ μιχαηλ μοναχου εκ προστροπησ βασιλειου μοναχου πρεσβυτερου ηγουμενου του εν αγιοισ πατροσ ημων βασιλειου επι τησ βασιλειασ των ευσεβεστατων ημων βασιλεων βασιλειου και κωνσταντινου των πορφυρογεννητον ετουσ απο κτισεωσ κοσμου Ϛυ_γ παντεσ δε κ.τ.λ.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 137.

Σημείωμα #62
Κώδικας Χρονολογία: Crypt. Β.α.1.
Σημείωμα Χρονολογία: 27 Νοεμβρίου 985
Σημείωμα: + μνησθητι κυριε ιησου τω γραψαντι παυλω· χαριζομενοσ αυτω υπομονην και ταπεινωσιν δια ων τω σω ελεει σωθηναι δυνησεται ευχω τω επιτρεψαντι πατρι κυριω νειλω και τοισ αναγνωναι μελλουσιν· εν τηδε τη θεοπνευστω βιβλω αμην· ητισ πεπληρωτο_ εν Ϛυ δ ετει μηνι νοεμβριω κζ· Ϛτησ εβδομαδοσ ημερα.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰσιδώρου Ἐπιστολαί
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 137.

Σημείωμα #63
Κώδικας Χρονολογία: ᾿Αθων. Λαύρας Δ 75
Σημείωμα Χρονολογία: 6 Σεπτεμβρίου 986
Σημείωμα: εγραφη η παρουσα θεοπνευστοσ βιβλοσ του εν αγιοισ πατροσ ημων ιωαννου του χρυσοστομου, χειρι ιωαννου μοναχου ταπεινου και αμαρτωλου · και ετελειωθη θεου ευδοκια, κατα την Ϛτου ενεστωτοσ σεπτεμβριου μηνοσ· ινδικτιωνοσ ιε· ετουσ απο κτισεωσ κοσμου, Ϛυ_ε·--
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 10. Σ. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 381. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας, σ. 68. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 137.

Σημείωμα #64
Κώδικας Χρονολογία: Hierosol. S. Saba 172
Σημείωμα Χρονολογία: 27 Ιανουαρίου 987
Σημείωμα: ετελειωθη η βιβλος του αποστολου η προς κορινθιους πρωτη επιστολη ερμηνευθεισα παρα του χρυσοστομου. γραφεισα δε χειρι του ταπεινου και αμαρτωλου θεοδωρου μηνι ιαννουαριω κζ ινδικτιωνοσ ιε ετους Ϛυ_ε. " (f. 268)
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου σχόλια εἰς τὴν πρώτην πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴν κλπ.
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 9. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 286. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 137.

Σημείωμα #65
Κώδικας Χρονολογία: Paris. Bibl. Nat. 1089 (Reg. 2937,2)
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 989-990
Σημείωμα: Εὔχεσθε οἱ ἀναγινόσκοντες τὴν βίβλον ταύτην ὕπερ ᾿Αβραμίου μοναχοῦ τοῦ ταύτην γράψαντος ἐν τῷ ἔτῃ τῷ Ϛυ_η', ἰνδ. γ'.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Δωροθέου ἔργα
Εκδόσεις Σημειώματος: Omont, Fac-similés du ...IXe au XIVe s., σ. 2. Lake, Dated Mss., τ. IV, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 138.

Σημείωμα #66
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI. 101 (104)
Σημείωμα Χρονολογία: 9 Απριλίου 990
Σημείωμα: εγραφη χειρι ιωαννου ταπεινου και αμαρτωλου · και ετελειωθη κατα θ του ενεστωτοσ απριλλιου μηνοσ ινδικτιωνοσ γ ετουσ Ϛυ_η +.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 138.

Σημείωμα #67
Κώδικας Χρονολογία: Vat. 2138
Σημείωμα Χρονολογία: 12 Ιουνίου 991
Σημείωμα: Α) Τετελείωται σὺν θ(ε)ω τὸ ἐκλογάδην τοῦ εὐαγγελίου τοῦτου. διὰ χειρὸς Κυριακοῦ πρεσβυτέρου· τλήμωνος του καλογήρου· ἐν ἔτει Ϛυ_θ· ἰνδικτίωνος δ· μηνὶ ἰουνίω. εις τ(ας) ιβ ᾿Απὸ δὲ τῆς ἐνἀνθρωπήσεως τοῦ κ(ριο)υ ἡμῶν Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ. ἔτη ἑννακόσια ἐνενήκοντα ἕν· __α+. Β) Φύλαξ γένοιο Χ(ριστ)ε τῶ σκιδευκότι Κυριακῶ ἀδρανεῖ καὶ πολυπταίστω. Γ) Κυριακὸς μ(ονα)χ(ος) πρεσβύτερος ἐν ἄστεω Καπούης ἔγραψεν+.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Εὐαγγελιστάριον
Εκδόσεις Σημειώματος: Follieri, Cod. Vat., σ. 50. Lake, Dated Mss., τ. VII, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 138.

Σημείωμα #68
Κώδικας Χρονολογία: Crypt. Β.α. 4
Σημείωμα Χρονολογία: Μετά το ετ. 991
Σημείωμα: ετει Ϛφ ινδικτιωνοσ ε λουκασ ηγουμενοσ μονησ τησ λεγομενησ του αγιου πατροσ Ζαχαριου εισ το μερκουριον · μηνι νοεμβριω εικαδι α νοσησασ χρονον δεκαμηνιον κεκοιμηται ημερα σαββατω και κεχωσται εν τω ναρθηκι του αγιου αγγελου εν τω λεγομενω βαλλελουκιω συν βαρναβα τω ηγουμενω και νεοφυτω τω καλλιγραφω · και θεογνωστω τω πολυμαθη και ναυκρατιω ανδρεα και μαρκιανω τοισ αδελφοισ· ο λεχθεισ και την βιβλον εγραψε ταυτην+ .
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Άγιος Μάξιμος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. Χ, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 138.

Σημείωμα #69
Κώδικας Χρονολογία: Mosq. Hist. Mus. VI. 185(313)
Σημείωμα Χρονολογία: ετ. 991-992
Σημείωμα: + μνησθητι κυριε του δουλου σου χριστοφορου μοναχου του και γραψαντοσ ταυτα αμην· εμπρακτον ασκων κ.τ.λ. χριστοφοροσ αναξιος εγραψε (?) + εγραφη ετουσ Ϛφ ινδικτιωνοσ ε·.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. VI, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 138.

Σημείωμα #70
Κώδικας Χρονολογία: Ἀθων. Λαύρας Α 19
Σημείωμα Χρονολογία: 8 Μαρτίου 992
Σημείωμα: ετελειωθη θεου βοηθεια, μηνι μαρτιω, η τησ ενεστωσησ ε επινεμησεωσ· του Ϛφ ετουσ· οι εντυγχανοντεσ, ευχεσθε τω γραψαντι· ιωαννηι μοναχωι ταπεινωι και αμαρτωλωι.
Χειρογράφου Περιεχόμενο: Τετραευάγγελον
Εκδόσεις Σημειώματος: Lake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 10. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 52. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 139.