Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 91-100 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Vat. 840Φεβρουάριος 1321Γρηγόριος Νύσσης. Μ. Βασίλειος. Μιχαήλ Ψελλός κλπ.Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, ó. 394. Laurent, Archevque, ó. 191. Εμφάνιση
Oxon. Bodl. Auct. Ε. 2.4Φεβρουάριος 1106᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 13. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 190-191.ΝικόλαοςΕμφάνιση
Lond. Brit. Mus. Addit. 19,352Φεβρουάριος 1066ΨαλτήριονLake, Dated Mss., τ. ΙΙ, σ. 15. Omont, Notes, σ. 38. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 167.ΘεόδωροςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1068Φεβρουάριος 1044᾿Ιωάννης ὁ τῆς ΚλίμακοςLake, Dated Mss., τ. IV, σ. 13. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 155.ΧριστόδουλοςΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 46Φεβρουάριος 1007᾿Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςLake, Dated Mss., τ. ΙΙΙ, σ. 11. Λάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος, τ. Β', σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 145.ΘεοφάνηςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1639 (ἔτ. 1474)Φεβρουάριος 1475Ξενοφών. ΘεόφραστοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 312.Εμφάνιση
Vindob. Phil. (; ) 242Φεβρουάριος 1451Εὐριπίδης. ῾ΗσίοδοςHunger, σ. 351- 352. Turyn, Euripides, σ. 162- 163. PLP 24981Μιχαήλ Σβαρός (ή Σβήρος βλ. PLP)Εμφάνιση
Θεσσαλονίκη, Μονῆς Βλατάδων IVΦεβρουάριος 1445ΤριώδιονΠαπαγεωργίου, Μ. Βλατάδων, σ. 404.Άνθιμος Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 194 (102) (15ος αιώνας)Φεβρουάριος 1435 ᾿Ιωάννης ΖωναρᾶςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 132.Εμφάνιση
᾿Αλεξάνδρεια, Πατρ. Βιβλ. 42 (302)Φεβρουάριος 1414᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. ΜηναῖαΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, ó. 44.Vogel- Gardthausen, Schreiber, ó. 40 PLP 1089 ΑντώνιοςΕμφάνιση