Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 1-10 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Firenze, Laurent. 11,1’Οκτώβριος 1327Μηναῖον ΝοεμβρίουΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 224. Turyn, Italy, σ. 165. Politis, Schreiberschule, σ. 265. Montfaucon, Palaeographia, σ. 69. Halkin, Laurentienne, ó. 26. Vogel – Gardthausen, Schreiber, σ. 166. PLP 8015, 8360.ΙωακείμΕμφάνιση
Vat. 674 [olim 449] (ἔτ. 1370)’Ιούνιος 1370Πρόχωρος Κυδώνης. ᾿Ιωάννης ΚαντακουζηνόςTuryn, Cod. Vat., ó. 162. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, ó. 128. Εμφάνιση
Leninop. Iffrentl. Bibl. 217’Ιούλιος 1054ΠροφητολόγιονLake, Dated Mss., τ. VI, σ. 14. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 712. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 160ΣέργιοςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. 664 (Q 8 sup.) [olim V 413)’Ιούνιος 1453Μηναῖον ΔεκεμβρίουMartini - Bassi, Ambrosian, ΙΙ, σ. 744.Εμφάνιση
Scorial. W.ΙΙ.5 (ἔτ. 1311)’Ιούνιος 1424Andrs, Escorial ΙΙΙ, σ.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 311 [ Reg. 1884] ’Ιούλιος 1336ΕὐαγγελιστάριονOmont, Fac- similŽs, ó. 16. Turyn, ó. 164- 67. Politis, Schreiberschule, ó. 263. Montfaucon, Palaeographia, ó. 69- 70. Omont, Inv. sommaire, Ι, 32. Vogel-Gardthausen, Schreiber, ó. 426. Gamillscheg-Harlfinger, Repertorium, 2, ó. 79. PLP 8015, 8062..Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 448 [Reg. 2269] (ἔτ. 1299)’Ιούλιος 1299Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου ῎Εργα μετά τῆς παραφράσεως Γεωργίου ΠαχυμέρουςAstruc, Manuscrits, σ. 82. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 14. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 49. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 30. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 202. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 186. Ανδρόνικος ΛεπεντρηνόςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 178’Απρίλιος 1404 Darrouzs, Notes ΙΙ, σ. 47.(Λαμβέρτος Κοντοστέφανος)Εμφάνιση
Firenze, Bibl. Riccardiana 85᾿Οκτώβριος 1456 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 162. Εμφάνιση
᾿Αθων. Διονυσίου 86 ( ᾿Ιανουάριος 1037)᾿Οκτώβριος 1453ΨαλτήριονΚαδάς, Διονυσίου, σ.19. PLP 5211.Μιχαήλ ΔρομομαΐτηςΕμφάνιση