Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 101-110 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 90427 Οκτωβρίου 1210῾ΩρολόγιονGardthausen, Catalogus, σ. 193. Husmann, Sinai, σ. 153.Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 207. Kamil, Sinai, σ. 107.Clark, Checklist, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 13-14. ΙωάννηςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 348 [Reg. 2490] (ἔτ. 1390)30 ᾿Ιανουαρίου 1390῾ΩρολόγιονPolitis, Schreiberschule, σ. 30. Omont, Fac- similŽs, σ. 19. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 35. Montfaucon, Palaeographia, σ. 74.ΙωάσαφΕμφάνιση
Venet. Marc. 43 [Colloc. 322] (ἔτ. 1374)30 ᾿Απριλίου 1374῾Ωριγένους, Σχόλια εἰς τό κατά Ματθαῖον καί τό κατά ᾿Ιωάννην ΕὐαγγέλιονTuryn, Italy, σ. 240. Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 32, 273 Μαρτίου 1339῾Ομήρου, ᾿ΙλιάςTuryn, Italy, ó. 191. Bandini, Cat. Laurent. ΙΙ, ó. 176. Montfaucon, Palaeographia, ó. 70. Εμφάνιση
London, Brit. Mus. Harl. 560016 Μαΐου 1466῾Ομήρου ᾿Ιλιάς καί ᾿ΟδύσσειαOmont, Notes, σ. 30.Ιωάννης ΡώσοςΕμφάνιση
Scorial. Φ.ΙΙ. 19 (ἔτ. 1302)Μάϊος 1309῾Ομήρου ᾿ΙλιάςAndrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 46.Ιωάννης ΚατράρηςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. 463 (Ι 58 sup.)14ου - 15ου αἰ.῾Ομήρου ᾿ΙλιάςMartini- Bassi, Ambrosian Ι, ó. 557. Vogel - Gardthausen, ó. 275.Κωνσταντίνος ΛουκίτηςΕμφάνιση
Μετέωρα, Μονῆς Μεταμορφώσεως 450ἔτ. 1388/ 1389῾Ομολογία ὀρθοδόξου. Περί χειροτονίας ἐπισκόπου, κλπ.Βέη, Μετέωρα, σ. 456.ΙωάσαφΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 683 (14ου αἰ.)14ου αἰ.῾Ομιλίαι, κλπ.Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', ó. 201. Vogel - Gardthausen, Schreiber, ó. 146. PLP 7640. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Barocc. 13525 ᾿Ιανουαρίου 1305῾Ομιλίαι Πατέρων τῆς ᾿ΕκκλησίαςOmont, ó. 15. (έλεγχος). Εμφάνιση