Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 171-180 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Λαύρας Κ 123 (ἔτ. 1305)᾿Απρίλιος 1305 Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 245. Εμφάνιση
Napoli, Bibl. Nazion. Vittorio Emmanuele ΙΙΙ, ms. ΙΙΙ. (ἔτ. 1335)Σεπτέμβριος 1335Κλαύδιος ΠτολεμαῖοςTuryn, Italy, ó. 184- 185.  Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 266119 Δεκεμβρίου 1366 ἤ 1364ΛεξικόνOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.25 ᾿Ιανουαρίου 1395ΣυναξάριονDarrouzs, Paris. 1588, σ. 36. Εμφάνιση
Kïpenhagen, Det Kongelige Bibl. 3549Περί τό 1305 Turyn, Euripides, ó. 180-181. Εμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 32715 Δεκεμβρίου 1335᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Σχόλια εἰς τάς Πράξεις καί τάς ᾿Επιστολάς τοῦ ἀποστόλου Παύλου᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 66. Politis, Jean - Joasaph, ó. 198. Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 101 (14ου αἰ.)ἔτ. 1366ΤετραευάγγελονΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', ó. 292. Εμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (ἔτ. 1304/ 1305, 1320)ἔτ. 1304/ 1305Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ.Εὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 151 (;). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, καί Λαύρας, ó. 23-24 (;)  Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.26 Μαρτίου 1336ΣυναξάριονConstantinides-Browning, Cyprus, ó. 79. Darrouzs, Paris. 1588, ó. 40. Εμφάνιση
Vat. Urbim. 98ἔτ. 1366Πλουτάρχου, ᾿ΗθικάStornajolo, Cod. Urbinates, ó. 152. Εμφάνιση