Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 21-30 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Leningrad, Œffentl. Bibl. 315 [olim ᾿Αθων. Διονυσίου 159 (olim 30)]ἔτ. 1318Treu, Testament, σ. 138-139. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 321. Politis, Schreiberschule, σ. 262.ΧαρίτωνΕμφάνιση
Mess. Bibl. Univ. 8910 Οκτωβρίου 1126Μαρτύριον ἁγίου Εὐσταθίου, μαρτύριον ἁγίου Δημητρίου κλπ.Delehaye, Bibl. Univ. Messanensis, σ. 66. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 5. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 196.ΦίλιπποςΕμφάνιση
᾿Αθων. Βατοπεδίου 93412ου αι.ΕὐαγγέλιονΆρκάδιος Βατοπεδινός - Εὐστρατιάδης Σωφρόνιος, Κατ. Βατ., σ. 172. PLP 29841. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 226. ΦίλιπποςΕμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 101 (έτ. 1495)18 Οκτωβρίου 1495Μηναῖον ᾿ΟκτωβρίουKouroupou - Géhin, Catalogue, σ. 281-282. ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, σ. 288.ΦώτιοςΕμφάνιση
Ελληνικά Γράμματα στο Φραγκίσκο Φίλελφο, Επιστολή αρ. 23, 15ος αι. (1439)16 Αυγούστου 1439 Lettres de Francois Filelfe, ó. 49Φραγκίσκος Φίλελφος (;)Εμφάνιση
τέλος γέγραφε φραγκίσκος βερνάρδος (f. 137v). ἰ<ησοῦ>ς χ<ριστὸ>ς (f. 1r). Τέλους 15ου αἰ.Φλάβιος Φιλόστρατος. ΠαροιμίαMartini- Bassi, Ambrosiana ΙΙ, σ. 856. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 423.Φραγκίσκος ΒερνάρδοςΕμφάνιση
Patavinus, Bibl. Univ. 1218 (έτ. 1491)έτ. 1491Θεόδωρος Γαζῆς. ῾Ηρωδιακός ὁ ᾿ΑλεξανδρινόςMioni, Bibl. Ital. Ι, σ. 261- 262. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 423.Φραγκίσκος Βερνάρδος ΒριξιαίοςΕμφάνιση
Scorial. Φ.ΙΙΙ.413ου αἰ.Παλλαδίου, Λαυσαϊκή ῾ΙστορίαAndrs, Escorial (; ) σ. 51. PLP 29964ΦΛΒΑΕμφάνιση
Mediol. Ambros. 335 (ͺ 34 sup.)ἔτ. 1462/ 1463Λεξικόν, κλπ.Martini- Bassi, Ambrosian, Ι, σ. 388.ΦιλόθεοςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Θ 4420 ᾿Ιουνίου 1426Μηναῖον ᾿ΙουνίουΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 139. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 759.*Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 420. PLP 29893ΦιλόθεοςΕμφάνιση