Σημείωμα #2888

Αύξων Αριθμός2888
Σημείωμα Χρονολογία16 Αυγούστου 1439
ΣημείωμαΦΡ. Ο ΦΙΛΕΛΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙῼ Τῼ ΓΕΜΙΣΤῼ

Κοίρανε δῖε σοφῶν, ἀρετῆς ἔμψυχον ἄγαλμα,
ὅς λάμπεις πινντῇ Δαναοῖς ἐν ἅπασι μαθήσει,
ὡς ἡ νυκτιπλανής ἄστροις ἐν ἐλάττοσι μήνη
ὅ ψυχῆς περί Φραγκίσκος μετέγραψε Φίλελφος,
βιβλίδιον λάβε. Λιτότατον, νή τόν Δία, δῶρον·
κοὐδέν θαῦμα, πάτερ· τά τύχης γάρ πτωχός ὑπάρχω.
αὐγούστου 16 ἔτ. 1439
Κώδικας ΧρονολογίαΕλληνικά Γράμματα στο Φραγκίσκο Φίλελφο, Επιστολή αρ. 23, 15ος αι. (1439)
Εκδόσεις ΣημειώματοςLettres de Francois Filelfe, ó. 49
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΦραγκίσκος Φίλελφος (;)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΔαναοί
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία