Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3281-3290 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
μιχαῆλος ἀποστόλης βυζάντιος, πενίᾳ συζῶν, καὶ τόδε ἐξέγραψα (f. 312). Τέλους 15ου αἰ.Πορφύριος. Λιβάνιος, κλπ.Stevenson, Cod. Palat., σ. 211.Μιχαήλος Αποστόλης ΒυζάντιοςΕμφάνιση
Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ Παρθενίου πόνος (f. 259v). Τέλους 15ου αἰ.῾ΩρολόγιονAndris, Escorial (; ), σ. 348.ΠαρθένιοςΕμφάνιση
δόξα σοι ὁ θεὸς ἡμῶν. ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον τῶν μεταμορφώσεων τοῦ ὀβιδίου μηνὶ φεβρουαρίω παρ᾿ ἐμοῦΤέλους 15ου αἰ. (Φεβρ.)᾿Οβιδίου, Μεταμορφώσεων βιβλία Ι-Χῢ μεταφρασθέντα ὑπό Μαξίμου ΠλανούδηMartini- Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 146. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 50.Βαρθολομαίος ΚομπαρίνοςΕμφάνιση
’Εγράφη παρ᾿ἐμοῦ Βαρθωλομαίου Κομπαρίνου, ἐκ τοῦ Πράτου, ἐν τῷ Παταβίῳ (f. 280v). Τέλους 15ου αἰ.- ἀρχῶν 16ου αἰ.Μιχαήλ ΨελλόςOmont, σ. 10. Vogel - Gardthausen, Schreiber.Βαρθολομαίος ΚομπαρίνοςΕμφάνιση
Lond. Brit. Mus. Addit. 36,654Φεβρουάριος 1103ΜηνολόγιονLake, Dated Mss., 16. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 188. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 11Φεβρουάριος 1186᾿Ιὼβ κλπ.Lake, Dated Mss., τ. V, σ. 13. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 215.Λέων ΓαβαλάςΕμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 479 (13ου - 15ου αι.)Φεβρουάριος 1205῾Ομιλίαι Μ. Βασιλείου καὶ Γρηγορίου ΝύσσηςDarrouzès, Asie Mineure, σ. 35. Omont, Inv. sommaire, Ι, σ. 54. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 10. Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1097Φεβρουάριος 1214ΤυπικόνGardthausen, Catalogus, σ. 222. Benesevic - Uspenskij, Catalogus, σ. 174. Husmann, Sinai, σ. 153. Kamil, Sinai, σ. 117. Clark, Checklist, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 17. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. Coisl. 8 (10ου αι.)Φεβρουάριος 1218Παλαιά ΔιαθήκηDevreesse, Coislin, σ. 3. Montfaucon, Bibl. Coisl., σ. 43. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 272 σημ. 3. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 20. Εμφάνιση
Πατμ. 220 (έτ. 1223)Φεβρουάριος 1223ΣτιχηράριονΚομίνη, Πίνακες, σ. 14. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 173. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 23. Ιωάννης ΚασιανόςΕμφάνιση