Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3301-3310 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Firenze, Laurent. 69221 ἤ 28 Αὐγούστου 1352 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 142. Εμφάνιση
Σινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 9727 ᾿Ιανουαρίου 1476 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 166. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 975Α.17 ᾿Οκτωβρίου 1346 Darrouzs, ó. 36. Εμφάνιση
Vat. 773 [olim 809]ἔτ. 1346 Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, ó. 289. Εμφάνιση
Κάστρο Βερατίου, ναός αγίου Ιωάνου Θεολόγου,   Αλεξούδης, Δύο σημειώματα, Δ.Ι.Ε.Ε. 4 (1892), σ. 276-279. Εμφάνιση
Vat. 1118 (ἔτ. 1347)9 ᾿Ιουνίου 1347 Turyn, Cod. Vat., ó. 146. Εμφάνιση
Firenze, Laur. 70, 36 (15ου, 16ου αἰ.)21 Αὐγούστου 1385 Bandini, Cat. Laurent., ΙΙ, σ. 692. Εμφάνιση
Oxford, S. Magdalene College ΙΧ18 Σεπτεμβρίου 1385 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 145. Εμφάνιση
Leningrad, Œffentl. Bibl. 61312 ᾿Ιουνίου 1424 Granstrem, Katalog 7, σ. 136. Εμφάνιση
Vat. 98420 Μαΐου 1354 Turyn, Cod. Vat., ó. 149. Εμφάνιση