Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3341-3350 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Paris.................15881 ᾿Ιουνίου 1348 Darr..................σ. 48. PLP 14403. Εμφάνιση
Paris.....................15881 ᾿Ιουνίου 1348 Darr...................., ó. 48. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 3048 [Reg. 4381] (ἔτ. 1486)27 ᾿Ιουνίου 1486 Omont, Mss. de XVe s., σ. 26. Μαρκόπουλου, ’Εγκώμιον, σ. 108.Μιχαήλ ΣουλιάρδοςΕμφάνιση
Leningrad, Œffentl. Bibl. 61820 ᾿Απριλίου 1430 Granstrem, Katalog 7, σ. 137. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 100. PLP 5018Δαβίδ ΡαιδεστινόςΕμφάνιση
Firenze, Laur. 425 Φεβρουαρίου 1388 Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Τραπεζουντιακά, σ. 679. Εμφάνιση
Oxford, Bodl. Barocc. 69ἔτ. 1487/ 1488 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 142. Εμφάνιση
Firenze, Laur. 45 ᾿Απριλίου 1388 Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Τραπεζουντιακά, σ. 679. Εμφάνιση
Scorial 521ἔτ. 1488   Εμφάνιση
Vat. 1752ἔτ. 1332 Canart, ó. 36. Εμφάνιση
Vat.1752ἔτ. 1357/ 1358 Canart, ó. 36. Εμφάνιση