Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 151-160 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. Διονυσίου 86 (έτ. 1037)6 Σεπτεμβρίου 1273Ψαλτήριον Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α' , σ. 328. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 137. Darrouzès, Textes, σ. 170. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 93.Εμφάνιση
᾿Αθων. Καρακάλλου 17 (έτ. 1231)25 Δεκεμβρίου 1231Εὐαγγέλιον Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 131. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 252. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 31.Κωνσταντίνος ΧρυσάφηςΕμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ή 1289)έτ. 1239 / 1240Τετραευάγγελον. Συναξάριον τῶν Εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 607. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 41.Εμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ή 1289)11 Μαρτίου 1231Τετραευάγγελον, Συναξάριον τῶν εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken ΙΙ, σ. 607. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 30.Εμφάνιση
᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ἤ 1289)έτ. 1260 / 1261Τετραευάγγελον, Συναξάριον τῶν εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 68.Εμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 10 (13ου αἰ.)έτ. 1273 / 1274Εὐαγγέλιον Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 236. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 94.Εμφάνιση
᾿Αθων. Δοχειαρίου 45 (έτ. 1271/ 1272)έτ. 1271/ 1272᾿Ιωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ Κλῖμαξ μετά τοῦ πρός τόν Ποιμένα λόγου Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 238. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 309. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 174. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 89. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 263. PLP 14779, 17660, 92529, 92530.ΛέωνΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 599 (13ου αι.)έτ. 1261/ 1262Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ῾Ερμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 181. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 75.Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 76918 Ιανουαρίου 1247Συναξαριστής ἀπό Σεπτεμβρίου κατά τόν τοῦ Πέτρου μετά τῶν στιχηρῶν Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 430. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47-48.Εμφάνιση
᾿Αθων. Παντελεήμονος 793 (18ου αι.)έτ. 1283Περί ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Στίχοι εἰς τήν Θεοτόκον κλπ. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Β', σ. 435. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 138. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 120-121.Εμφάνιση