Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3321-3330 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Ιεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 142. 29 Σεπτεμβρίου 1019.29 Σεπτεμβρίου 1019Ευαγγέλιον λειτουργικόνΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 228.ΣυμεώνΕμφάνιση
Vat. Ottob. 441 ( έτ. 1477)Ιανουάριος 1477Feron- Battaglini, Cod. Ottob., σ. 246.ΣυμεώνΕμφάνιση
Vat. Reg. 75Περί τὸ έτ. 982 Ἀκολουθίαι, ΠροφητολόγιονFollieri, Cod. Vat., σ. 46. Lake, Dated Mss., τ. ΙΧ, σ. 2. Stevenson, Cod. Reginae Suecorum et Pii PP. ΙΙ, σ. 60-61. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 136.ΣυμεώνΕμφάνιση
Vindob. Suppl. gr. 107 (έτ. 1283)Απρίλιος 1283ΤετραευαγγέλιονGéhin, Kalliandrès, σ. 174. Bick, Die Schreiber, σ. 28-29. Hunger, Suppl., σ. 71. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 52. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 410. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 183. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 119. ΣυμεώνΕμφάνιση
Vat. 648 (έτ. 1232)Μάρτιος 1232Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἐξήγησις εἰς τάς ἐπιστολάς τοῦ ἀποστόλου ΠαύλουFollieri, Cod. Vat., σ. 72. Turyn, Cod. Vat., σσ. 26-27. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σσ. 70-71. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 408. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 727. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 32. Συμεών ή Σάβας ο ΚόραξΕμφάνιση
Scorial. Ω.Ι.16Οκτώβριος 1292Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλιαGéhin, Kalliandrès, σ. 175-176. Graux-Martin, Fac-similés, σ............... Andrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 141. Miller, Escurial, σ. 468. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 408. Spatharakis, Illuminated Mss., σ. 54. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 195. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 156-157. Συμεών ΚαλιανδρήςΕμφάνιση
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 38 (έτ. 1281/1282)1281/1282Σειρά πατέρων περί διαφόρων ἀντικειμένων, Προκοπίου Χριστιανοῦ σοφιστοῦ...Σωτηρούδης, Ιβήρων, σ. 72-73. Géhin, Kalliandrès, σ. 174. Lake, Dated Mss., ΙΙΙ, σ. 16. Λάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος, Β', σ. 5. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 12. PLP 7282. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 182. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 2. Της Ίδιας, Σημειώματα, σ. 106, 153, 294. Συμεών ΚαλλιανδρήςΕμφάνιση
Leningrad, Bibl. Akad. NAUK, RAIK 76 (Α 31) [olim ᾿Αθων. Σιμοπέτρας 34] (έτ. 1281)Αύγουστος 1281ΤετραευαγγέλιονGranstrem, Katalog, σ. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 116. Treu, Testament, σ. 210. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 408. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 52. Lebedeva, Opisanie, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 182. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 112. PLP 10353, 10473.Συμεών ΚαλλιανδρήςΕμφάνιση
15ος αιώναςΛόγοι του Μεγάλου Γρηγορίου του θεολόγου με σχόλιαSamberger Ch., Catalogi codd. graecorum, qui in minoribus bibliothecis Italicis asservantur, ΙΙ,127. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 409. PLP 21775. Συμεών ΠαπαδόπουλοςΕμφάνιση
Vat. 1426 (έτ. 1213)17 Αυγούστου 1213Διονύσιος ᾿ΑρεοπαγίτηςMercati, Storia, σ. 68-69. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 16. Συμεών του ΒουλκαράμουΕμφάνιση