Σημείωμα #2639

Αύξων Αριθμός2639
Σημείωμα Χρονολογία15ος αιώνας
Σημείωμα".......Τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ ἐν ἱεράρχαις μεγάλου γρηγορίου τοῦ θεολόγου/ χεῖρ ἁμαρτωλοῦ συμε(ῶνος) μοναχοῦ τοῦ (;) καὶ ἱερέως τοῦ παπαδοπούλου/ .....σεπτεμβρίω ιδ ιν δκτ ιγ· β κ/υ' α θκ/υ' ι· ἀπὸ κρ' φε υ' γ· νο μκ ] φασ κ' ...../ ιβ χρ] παγ χ' α πρ; γ . νη ς' τῶν ἄποστόλων λ. τριὰς ἁγία φύλλαξον τοὺς σοὺς/ ..... όλους. ὥσπερ ξέ(νοι) χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα καὶ οἱ θαλαττεύοντεσ εὑρεῖν λιμένα· οὕτως καὶ οἱ γρά(φοντες) ἰδεῖν βίβλου τέ(λος)· καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε διὰ τὸν κύριον καὶ μὴ κτ/ ρα'. ὅτι χωρικὸς εἰμὶ τῆ τέχνη καὶ πολλα ἀσφλ'. οὔτε ἄνθρωπος ἀθάνατος. οὔτε βιβλ' ἀλάθατος δ/ ό ὁ θεὸς ἀμὴν. (f.128v)
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςSamberger Ch., Catalogi codd. graecorum, qui in minoribus bibliothecis Italicis asservantur, ΙΙ,127. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 409. PLP 21775.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΛόγοι του Μεγάλου Γρηγορίου του θεολόγου με σχόλια
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣυμεών Παπαδόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία