Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3331-3340 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 194 [57] σ. 156.26 Σεπτεμβρίου 1452 Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ., ó. 36. Εμφάνιση
῾Ιεροσόλυμα, Λαύρα ἁγίου Σάβα 33 ((11ου αἰ.)᾿Οκτώβριος 1322Συναξάριον μηνός ΝοεμβρίουΜανούσακα, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ó. 235. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 975 Α26 ᾿Απριλίου 1350Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ῎ΕργαDarrouzs, Asie Mineure, ó. 36. Εμφάνιση
Palermo, Bibl. Naz. ΙΙ. D. 2620 Μαρτίου 1389 Martini, Bibl. Ital. Ι, σ. 81. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 147. Εμφάνιση
Bologna, Bibl. Universitaria 36323 Μαΐου 1453 Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 160.  Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1601 [Reg. 2875] (ἔτ. 1323)Μάϊος 1323᾿Ιωσήπου, ᾿Ιουδαϊκαί ἀρχαιότητεςOmont, Fac- similŽs, ó. 16. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 975 Α14 ᾿Ιουλίου 1351Γηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ ῎ΕργαDarrouzs, Asie Mineure, ó. 36. Εμφάνιση
Bibl. Pravoslavnago Vostoka, Νο 91 Λ.14ος αι.1322ΤυπικόνDmitrievskij, Opisanie, ó. 158 Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 970 (15ου αἰ.)29 Μαΐου 1453 Λάμπρου;;; Εμφάνιση
Firenze, Laurent. 8,2125 Δεκεμβρίου 1323᾿Ιωάννου Κλίμακος, Κλίμαξ ΠαραδείσουTuryn, Italy, ó. 150. Bandini, Cat. Laurent. Ι, ó. 367. Halkin, Laurentienne, ó. 19. Εμφάνιση