Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 3371-3380 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 374 (ἔτ. 1345)13 Σεπτεμβρίου 1345’Ιωάννης Δαμασκηνός. ᾿Ιωάννης Χρυσόστομος. Θεόδωρος ΣτουδίτηςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Β', ó. 101. Εμφάνιση
London. Brit. Mus. Burnὸὗ 49(ἔτ. 1430)Μάρτιος 1430’Ιωάννης ὁ ΧρυσόστομοςΛάμπρου, ῾Υαλέας, σ. 49. Gamillsceg-Harlfinger, Repertorium, Ι, σ. 228(έλεγχος) Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 71026 Δεκεμβρίου 1065’Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ Μ. ΒασίλειοςLake, Dated Mss., τ. IV, σ. 16. Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 7.Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 167.Βασίλειος ΑρμενιακόςΕμφάνιση
᾿Αθων. Λαύρας Ε 43 (ἔτ. 1323/ 1324)ἔτ. 1323/ 1324’Ιωάννης Ψελλός. ᾿ΑριστοτέληςΣπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 79. Εμφάνιση
Vindob...... 68 (14ου αἰ.)ἔτ. 1401’Ιωάννου Ζωναρᾶ, Χρονικόν. Γεωργίου ᾿Ακροπολίτου, Χρονική συγγραφή. ᾿Ισιδώρου Πηλουσιώτου, ᾿Επιστολή.Hunger, Katalog, ó. 77- 78. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1242Νοέμβριος 1370’Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, Θεολογικά ἔργαOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Εμφάνιση
ZŸrich, Βιβλιοθήκη τῆς πόληςΜάρτιος 1374’Ιωάννου Καντακουζηνοῦ, ᾿Απολογία ΧριστιανισμοῦOmont, Suise, σ. 58- 59. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 171.Μανουήλ ΤζυκανδύληςΕμφάνιση
Mediol. Ambros. Β 89 Sup.6 ᾿Ιουλίου 1314’Ιωάννου Κλίμακος, Κλίμαξ Παραδείσου κλπ.Turyn, Italy, σ. 118-119. Martini - Bassi, Ambrosian Ι, σ. 126.Ιωάννης ΙερακήτηςΕμφάνιση
Oxon. Christ Church 71 (ἔτ. 1315)Μάϊος 1315’Ιωάννου Σχολαστικοῦ, Κλίμαξ ΠαραδείσουTuryn, Gr. Brit., σ. 78-79.Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 1163 16 ’Απριλίου 1348’Ιωάννου τοῦ ἁγίου Σάβα, ῾Ιστορία Βαρλαάμ καί ᾿ΙωάσαφOmont, Fac- similŽs, ó. 17. Omont, Inv. sommaire, Ι, ó. 231- 232. Εμφάνιση