Αναζήτηση βάσει κατηγοριών

Εμφάνιση 1-10 από 3395 αποτελέσματα.
Κώδικας ΧρονολογίαΣημείωμα ΧρονολογίαΧειρογράφου ΠεριεχόμενοΕκδόσεις ΣημειώματοςΓραφεύς 
 
Roma, Bibl. Angelica 80ἔτ. 1500 Whittaker, Bibl. Angelica, σ. 216.Ιωάννης ΠουκίνοςΕμφάνιση
Madrid, Bibl. Univ. Ε. 1, Ν. 76.ἔτ. 1325/ 1326 Graux- Martin, Espagne, ó. 135. Εμφάνιση
Neapolitanus ΙΙ Ε 20  Lameere, Gregoire de Cypre, ó. 63-65Αντώνιος ΜαλασπίναςΕμφάνιση
Oxford, Barocci 12224 ᾿Ιουνίου 1362 Turyn, Gr. Brit., ó. 28. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 144. Εμφάνιση
Κωνσταντινούπολη, Χάλκη, ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς 17226 Μαρτίου 1463 Λάμπρου, Δαυίδ Κομνηνός, σ. 86. Εμφάνιση
Paris. Bibl. Nat. 2075 (1439)22 Μαΐου 1439 Λάμπρου, Σάσων, σ. 59.Ιωάννης Διάκονος ΕυγενικόςΕμφάνιση
Messan. Bibl. Univ. San Salvatore 105 (ἔτ. 1334)27 (; ) 1334 Turyn, Italy, σ. 177- 180. Εμφάνιση
Κατὰ τὴν εἰκοστὴν πρώτην τοῦ σεπτεβρίου μηνὸς ἠγοράσθην τὸ παρὸν τετραβάγγελον ........ διὰ συνδρομῆς καὶ15ου αἰ. Darrouzis, Notes ΙΙ, σ. 57. Εμφάνιση
Salamanca Biblioteca Universitaria, 280 (olim 1-2-23) ἔτ. 1422/ 3   Tovar, Catalogus codicum graec. ó. 66. Turin, Euripides, σ.183. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ.118 PLP 17415Μαυριανός (Εμμανουήλ- βλ αρ. 2337,34, 2337,36)Εμφάνιση
Vat. Ottob. 16014 ᾿Ιανουαρίου 1363  PLP 13274. Εμφάνιση