Σημείωμα #1084

Αύξων Αριθμός1084
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1291/ 1292
Σημείωμα[*] + εγράφη ἡ παρούσα βίβλος · / διά σπουδής καί συνδρομῆς / καί ἀναλωμάτων · τοῦ εὐλ(α)βοῦς / ἀρχ(ι)επισκόπ(ου) κ(υρο)ῦ Παύλ(ου) τοῦ τήν σι/ ράν ἔχοντος · ἀπό τῶν Μετζα/ βάρβων · πολιτῶν Ρ(ουσια)ν(ιτῶν). ἔτους / τρέχοντ(ος) · Ϛ·(ψ)·ω· χειρί / Ρωμανοῦ. ϊερομονάχ(ου). καί καθη/ γουμένου. μονῆς τοῦ ἁγίου Βενε/ δίκτου τοῦ Οὐλλ(ά)ν(ου)· τῆς Βάλλης / Γράτης · ἰνδ(ικτιῶνος). Ϛ· ρηγεύοντ(ος) Κά/ ρουλλ(ου) δευτέρου· - (f. 213r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 541 [olim V. 37] (έτ. 1291/ 1292)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 78. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 394, 459. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 54. Metzger, Bible, σ. 128. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 193. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 152-153.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια ἑλληνιστί καί λατινιστί
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΡωμανός
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡωσία;
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΡωσία; / Ullano, Καλαβρία, Ιταλία
Ιδιότηςμοναχός, βασιλιάς Σικελίας (Κάρολος Β΄ Ανδεγαυός)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααρχιεπίσκοπος Παύλος, ηγούμενος μονή Αγίου Βενεδίκτου
Μονήμονή αγίου Βενεδίκτου Ουλλάνου της Βάλλης Γράτης
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταβασιλεία Καρόλου Β΄ Ανδεγαυού (1285-1309)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΗ ς´ινδικτιών αντιστοιχεί στο έτος 6801.
Όνομα, ΕπώνυμοΡωμανός, Παύλος, Κάρολος Β΄ Ανδεγαυός
Ηλικία