Σημείωμα #1420

Αύξων Αριθμός1420
Σημείωμα Χρονολογία14 ’Ιανουαρίου 1316
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθ(η) εἰς τ(ὸν) ιδ τοῦ ἰουνουαρί(ου) ἡμέρᾳ δ' τῆς ἐγχρονίας ωκ·δ·
῞Ωσπερ ξένοι χέρουσ(ι) ἰδεῖν πατρίδα.
Καὶ οἱ θαλαττεύοντες ἰδεῖν λιμένα.
Οὕτ(ω)ς καὶ οἱ γράφοντ(ες) βιβλίου τέλ(ος)· — (f. 220v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. [Reg. 2418]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similès, σ. 15.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Χαλκηδόνος Σχόλια εἰς τά Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία