Σημείωμα #1421

Αύξων Αριθμός1421
Σημείωμα Χρονολογία4 Φεβρουαρίου 1316
Σημείωμα᾿Εγράφη ἐν ἔτει Ϛωκδ' ἰνδ. ιδ' μηνὶ Φευρουαρίῳ δ' τελεσθὲν διὰ χειρὸς Μάρκου ἀμονάχου καὶ τάχα ἱερέος.
᾿Ετελειώθησαν τὰ παρόντα μηνέα οἶα Αὔγουστος Σεπτεύριος ᾿Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος διὰ χειρὸς κόπου καὶ ἐξόδου κἀμοῦ Μάρκου ἁμαρτωλοῦ ἱερομονάχου ἀφιεροθὲν εἰς τήν ἁγίαν βασιλικὴν μονὴν τοῦ σωτῆρός μου Χριστοῦ τοῦ ᾿Εσφιγμένου καὶ οἱ ἀναγνώστες εὔχεσθέ μοι διὰ τὸν Κύριον. (f. 162a).
Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad, Œffentl. Bibl. 521 [olim ᾿Αθων. ᾿Εσφιγμένου 58] (ἔτ. 1316)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 213. Granstrem, Katalog 6, σ. 275. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 177.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Αὐγούστου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜάρκος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆγιον Όρος, Άθως
Ιδιότηςκληρικός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερομόναχος (Μάρκος)
ΜονήΕσφιγμένου Αγ. Όρους
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, κόπος γραφέως
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜάρκος
Ηλικία