Σημείωμα #1548

Αύξων Αριθμός1548
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1326
Σημείωμα᾿Ετελειώθη σὺν Θ(ε)ῷ ἡ βίβλος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου κατὰ μῆνα αὔγουστον τῆς ἐνάτης ἐπινεμήσεως τοῦ ἑξάκις χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ τριακοστοῦ τετάρτου ἔτους διὰ χειρὸς ἐμοῦ Γεωργίου τοῦ Γαλλησιώτου. (f. 438v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 105
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 29. Halkin, Mss. GalŽsiotes, ó. 226.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Θεολόγου Λόγοι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία