Σημείωμα #1554

Αύξων Αριθμός1554
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1326/ 1327
ΣημείωμαΜὴ τεμνέτω τὰ φύλλα τῶν βιβλίων τούτων τῶν εὑρισκομένων ἐν τῷ καθολικῷ ἁρμαρίῳ τῆς σεβασμίας καὶ ἱερᾶς βασιλικῆς μεγάλης Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου ἤ ἄλλο τι, ἵνα μὴ λάβῃ κατάραν καὶ ἀνάθεμα ἐκ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν εὑρισκομένων ἐν τῆ ἁγίᾳ καὶ ἱερᾷ μονῇ ταύτῃ · Γρηγόριος ἁμαρτωλὸς ὁ γράψας ταῦτα καὶ συναρμόσας τὴν βίβλον ταύτην τοῦ ἐμοῦ Χρυσορρήμονος ᾿Ιωάννου Ϛωλε' (f. 492).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Γ 122
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕὐστρατιάδου, Λαύρα, ó. 376- 377 - Σπ. Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 51.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία