Σημείωμα #1557

Αύξων Αριθμός1557
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1330
ΣημείωμαΜηνὶ Μαρτίῳ ιδ' ἡμέρᾳ πέμπτῃ, ὥρα δ' τῆς νυκτὸς τοῦ Ϛωλη' ἔτους, ἰνδ. η'. ἐτελεύτησεν ἡ κυρὰ μου ἡ μάννα μου ἡ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθεὶσα Μάρθα μοναχῆ, καὶ ἐτεθη ἐν τῷ προνάῳ τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐπονομαζομένου... (f. 188).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. 59, 35 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙ, ó. 556. Λάμπρου, ’Ενθυμήσεις Ι, ó. 139.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυνέσιος. Θεόδωρος Λάσκαρις. ᾿Ανώνυμος.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία