Σημείωμα #1558

Αύξων Αριθμός1558
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1331/ 1332
Σημείωμαὦ ἡ δό(ξ)α καὶ τὸ κράτος νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας | τῶν αἰώνων ἀμήν ἔτους Ϛωμ | ἰν(δικτιῶνος) ιε· (f. 170v).
Κώδικας ΧρονολογίαNapoli. Bibl. Naz. Vittorio Emmanuele ΙΙΙ, κώδ. ΙΙΙ. Β. 22
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 134- 136.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντῖνος Μανασσῆς. Μιχαήλ Ψελλός. ᾿Ιωάννης Δαμασκηνός. ᾿Αναστάσιος Σιναΐτης
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία