Σημείωμα #1568

Αύξων Αριθμός1568
Σημείωμα Χρονολογία13 Φεβρουαρίου 1332
ΣημείωμαΜηνὶ Φεβρουαρίῳ ιγ' ἡμέρᾳ ε' ἐκοιμήθη ὁ πανευσεβέστατος καὶ φιλόχριστος βασιλεὺς κύριος ᾿Ανδρόνικος Παλαιολόγος ἐν ἔτει, Ϛωμ' (f. 249v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 412( 10ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 224. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 140.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηνολόγιον. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία