Σημείωμα #1578

Αύξων Αριθμός1578
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1333/ 1334
Σημείωμα῎Ετους Ϛωμβ' εὔχου θύτα τῷ γράψαντι!
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Διονυσίου 198 (ἔτ. 1333/ 1334)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 360.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίος ὁσίου Νήφοντος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία