Σημείωμα #1579

Αύξων Αριθμός1579
Σημείωμα Χρονολογία6 Δεκεμβρίου 1334
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μηνὶ δεκεμβρ(ίῳ) Ϛ' ἔτους Ϛωμγ ἰνδ. γ'. (f. 400r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 179
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Εὐαγγελική ἀπόδειξις
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία