Σημείωμα #1604

Αύξων Αριθμός1604
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαΐου 1337
Σημείωμα+ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θ(ε)οῦ Γεώργιος ὁ ἀγαπη|τὸς · ὁ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος , | μετονομασθεὶς Γεράσιμος μοναχὸς · μηνὶ | μαΐω α η' · ἰν(δικτιῶνος) ε ης' · ἔτους, Ϛωμε (f. 216v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 22 (ἔτ. 1337)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat.., ó. 138. Stevenson, Vat. Reg., ó. 17. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 141.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία