Σημείωμα #1605

Αύξων Αριθμός1605
Σημείωμα Χρονολογία1 Νοεμβρίου 1337
Σημείωμαἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ νικηφόρος ὁ ἀμινσέλης · ὁ διὰ τοῦ θείου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθεὶς νίφων μοναχὸς · μηνὶ νοεμβρίω α ην ἰνδ. Ϛ ην ἔτος ϚωμϚ (f. 217).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 22 (ἔτ. 1337)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 138. Stevenson, Vat. Reg., ó. 17. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις, Ι, ó. 141.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία