Σημείωμα #1616

Αύξων Αριθμός1616
Σημείωμα Χρονολογία16 ᾿Ιουλίου 1338
Σημείωμαἐτελειώθη τὸ παρὸν Εὐαγγέλιον μηνὶ ἰουλίῳ ιϚ' ἡμέρα ε' ἔτει ϚωμϚ'
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκη, Μονῆς Παναγίας 84
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, ó. 183.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία