Σημείωμα #1694

Αύξων Αριθμός1694
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιανουάριος 1345
Σημείωμα+ τέλος πάσης τῆς ἑξαβίβλου· + | + ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον μηνὶ ἰανν(ουα)ρίω ἰν(δικτιῶν)ος ιγ' · ἔτους Ϛωνγου (f. 205v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 440
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 225. Verpeaux, HarmŽnopoulos, ó. 221.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾Εξάβιβλος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία