Σημείωμα #1796

Αύξων Αριθμός1796
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1361
Σημείωμα᾿Εν τέλει ·... ἔτους Ϛωξθ' ἰνδ. ος ἰδ ης Γαβριὴλ ἀλιτρὸς κ(αὶ) τάχα ῥακενδύτης...
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Δοχειαρίου 76
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 240.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία