Σημείωμα #1801

Αύξων Αριθμός1801
Σημείωμα Χρονολογία24 ᾿Ιουνίου 1362
Σημείωμα᾿Εγράφη καὶ ἐπληρώθ(η) τὸ παρὸν θεοτοκάριον διὰ χειρὸς καμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Νεῖλου ἱερωμονάχου τοῦ Πολιανίτει, ἐν ἔτ(ει) Ϛωο' ἐν μη(νὶ) ᾿Ιουν(ίῳ) κδ' (f. 173r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Φιλοθέου 215 (ἔτ. 1362)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 166.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Οκτωήχου κανόνες
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία