Σημείωμα #1802

Αύξων Αριθμός1802
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1362
Σημείωμα᾿Εγρά(φη) ἐν ἔτει Ϛωοα' ἰνδ. α' μηνὶ σεπτεβρίῳ. Πόνημα τοῦτο ᾿Ιωάσαφ λευίτου. Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θ(ε)ῷ χάρις. Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος ᾿Ιωάσαφ καὶ ταπεινοῦ μητροπολίτου Δράμας


έλεγξα δακτυλ.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 220 (ἔτ. 1362)
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschule, ó. 20. Σακκελίωνος, ᾿Εθν. Βιβλ. ó. 42. PLP 8915.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Χρυσόστομος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία