Σημείωμα #1803

Αύξων Αριθμός1803
Σημείωμα Χρονολογία5 Δεκεμβρίου 1362
Σημείωμα+ ἐν ἔτει Ϛωοα'. ἰν(δικτιῶνος) α'. μηνὶ δε(κεμβ)ρ(ίῳ) ε'· + Πέτρος ὁ Τηλέμαχος + κέψ λωλψβοεξθυλω +
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 145 (ἔτ. 1362)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 57 (βλ. παρατηρήσεις μου γιά Τηλέμαχο). Feron- Battaglini, Cïd. Ottob., ó. 81.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜελετίου μοναχοῦ περί φύσεως ἀνθρώπου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία