Σημείωμα #1807

Αύξων Αριθμός1807
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1362/ 1363
Σημείωμαἐγγενήθην ἐγω πρτ... Γεώργιος τὸ ἐπίκλειν (sic) Κ... ϊς εἰς τὸ ἔτος Ϛωοα (f. 264v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 298 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 161.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις ᾿Αποστόλων. ᾿Επιστολαί ἀποστόλου Παύλου κ.ἄ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία