Σημείωμα #1808

Αύξων Αριθμός1808
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1362/ 1363
Σημείωμα+ ἔτος Ϛωοα ἡγουμενεύον Γερόντιος ἱερομόναχος ἐν τῆ ἁγιωτάτη μονῆ τῆς ὑπεραγίας Θ(εοτό)κου ἐν τῶ λιθοστροτῶ
Δημήτριος ἀρχ(ων) Θεσσαλονικαί(ων) πολιτείας κεφυρᾶ....
Κώδικας ΧρονολογίαOchrida MusŽe Nationale Inv. 53 (13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMosin, Ochrida, ó. 218.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτικά
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία