Σημείωμα #1810

Αύξων Αριθμός1810
Σημείωμα Χρονολογία12 Φεβρουαρίου 1363
ΣημείωμαΤαύτ(ην) τ(ην) βίβλ(ον) ἀφιέρωσ(εν) ἐν τ(η) αγ(ια) καθοληκ(η) χωρ(ας) αγι(ας) Αγαθ(η)ς διακων(ος) Νικολ(αος) / Κ(an M?) .. τ(ης) ὕπερ (sic) ψυχηκ(ης) σ(ωτη)ρίας των γεννητόρων αυτ(ου) μην(ι) φευ(ρουαριω) ιβ / (ινδικτιωνος) α εν τω ατξ τριτ(ω) (f. 132).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1810 (13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςCanart, Cod. Vat., ó. 181.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ακολουθία τῶν τριῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία