Σημείωμα #1811

Αύξων Αριθμός1811
Σημείωμα Χρονολογία21 Μαρτίου 1363
Σημείωμα῾Η βίβλος αὕτη δογματικὴ κατὰ Βαρλαάμ καὶ ᾿Ακινδύνου τῶν δυσσεβῶν ναὶ μὴν καὶ κατὰ Λατίνων καὶ ῾Ελλήνων καὶ εἰκονομάχων καὶ περὶ ἄλλων δὴ τινων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων ἀναγκαίων ἔτους ἐνισταμένου ἐγράφη Ϛου ωοα' ἰνδ. α' μηνὶ Μαρτίῳ κα'
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Διονυσίου 194
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 360.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυγγραφή κατά Βαρλαάμ καί ᾿Ιωάσαφ. Φακρασῆ πρωτοστράτορος............ Μιχαήλ Ψελλός
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία