Σημείωμα #1812

Αύξων Αριθμός1812
Σημείωμα Χρονολογία17 ᾿Απριλίου 1363
Σημείωμα+ ἐπληρώθη τῇ ἑπτακαιδεκάτῃ τοῦ ᾿Απριλλίου | τῆς πρώτης ἰνδικτιῶνος. κατὰ τὸ ἑξακισχι|λιοστὸν. ὀκτακοσιοστὸν. ἑβδομηκοστὸν, πρῶτον | ἔτος +
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 146 [colloc. 1043] (ἔτ. 1363)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 231.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘωμᾶ ᾿Ακυινάτου, ἔργα μεταφρασθέντα εἰς τήν ἑλληνικήν ὑπό Δημητρίου Κυδώνη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία