Σημείωμα #1822

Αύξων Αριθμός1822
Σημείωμα Χρονολογία14ου αἰ.
ΣημείωμαΘ(εο)ῦ τὸ δῶρον καὶ ᾿Ιωακεὶμ πόνος. Χ(ριστ)έ δίδου μογήσαντι τεὴν πολύολβον ἀρωγὴν
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Κ 80
Εκδόσεις ΣημειώματοςPolitis, Schreiberschule, ó. 266.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ισαάκ ὁ Σύρος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία