Σημείωμα #1823

Αύξων Αριθμός1823
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1363/ 1364
Σημείωμα[*] + ῾Η παροῦσα θεία βΐβλος, ἐγράφη μὲν καὶ ἐτελέσθη κατὰ τὴν μεγάλην πόλϊν, ἐν τῆ σεβασμία τῶν Μαγκάνων μονῆ κατὰ τὸ Ϛωοβ ἔτος· ἐδόθη δὲ καὶ ἀφϊερώθη παρ ᾿ ἔμοῦ Νϊκηφόρου τοῦ Καννάβη τῆ σεβασμία μονῆ τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ ἐν τῶ τοῦ Μυζιθρᾶ τῆς Λακεδαίμονος κάστρω περιέχουσα τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Πραξαπόστολον, καὶ τὸ ψαλτήρϊον μετὰ τῆς αὐτοῦ προθεωρΐας καὶ τὴν τοῦ Θεολόγου ἀποκάλυψιν + (f. 444r).

περγ................................. 444 φ. 285 χ 197
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl.Nat. 47 [Reg. 2241] (ἔτ. 1363/1364)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 21. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 169. Mercati, S. J., Un testament inŽdit en faveur de Saint- Georges des Manganes. REB 5-6 (1947-48), ó. 42. PLP 10863.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚαινή Διαθήκη. Ψαλμοί
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία