Σημείωμα #1982

Αύξων Αριθμός1982
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1354
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου Δαμιανοῦ ἱερομονάχου καὶ πνευματικοῦ πατρὸς μηνὶ Σεπτεμβρίῳ ἰνδ. η' ἔτους Ϛωξγ'

έλεγξα δακτυλ.
Κώδικας Χρονολογία’Αθων. Λαύρας Λ 127 (ἔτ. 1354)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, ó. 286. PLP 5062.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αποστολοευαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία