Σημείωμα #1993

Αύξων Αριθμός1993
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1355/ 1356
Σημείωμααὐτῆ ἡμέρα ἐκημίθη ἀδελφὸς ᾿Ιάκωβος καθηγούμενος ἔτει Ϛωξδ' (f. 43).
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. y. ΙΙ. 10 (12ου - 13ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜεταφραστής μηνός ᾿Ιανουαρίου. Νείλου μοναχοῦ, ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία