Σημείωμα #2021

Αύξων Αριθμός2021
Σημείωμα Χρονολογία6 Δεκεμβρίου 1334
Σημείωμα᾿Ετελειώθη μηνὶ δεκεμβρίῳ Ϛ' ἔτους Ϛωμγ ἰνδ. γ' (f. 400r).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις Σημειώματος’Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 41.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐσεβίου τοῦ Παμφίλου, Εὐαγγελική ἀπόδειξις
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΤὸ παρὸν βιβλίον ἐδωρήθη παρὰ τοῖς πατράσι τῆς ἱερᾶς καὶ βασιλικῆς μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου τῷ ὑψηλοτάτῳ αὐθέντῃ κὺρ ᾿Ιωάννη Νικολάῳ ᾿Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου παρ᾿ἐμοῦ ταπεινοῦ μητροπολίτου Νύσσης Νεοφύτου διὰ νὰ μένῃ εἰς τὴν βιβλιοθήκην τῆς αὐτοῦ ὑψηλότητος αψκγ Αὐγούστου α' Νεόφυτος.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία