Σημείωμα #2022

Αύξων Αριθμός2022
Σημείωμα Χρονολογία28 Σεπτεμβρίου 1355
ΣημείωμαΤω μ(ηνὶ) σεπτεβρίο κη´καγὸ ὀ Γιαμγούρις υἰὸς τοῦ Γεῶργι τοῦ Γαγκρενού παραδίδο {με} με την βουλῆν μου καὶ τὴν θέλησιν μου αμπέ (λιον) εἰς το γουστο, ώπερ αγόρασα απε τὴν μικρὺν πρὸς τον ἄγιον Θεω(δωρον) τὸν Τήρον. ῎ Εστιν πλησίον του ἀράπ ι. Οπος ἔστην ψυχηκὸν καὶ σοτηρίας πρὸς αυτὸν καὶ μνημόσινον του π(ατ )ρ (ὸ)ς. αυτων κὲ ἔλαιος. Του ἔτους /στω ξδ´ (f.155v).
Κώδικας ΧρονολογίαΑγ. Ορος, Μονής Ιβήρων1 (8). 11ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣωτηρούδης Ιβήρων, ó. 2. Ο Λάμπρος, Β᾿, ó. 1 δεν έχει αυτό το σημ. Αλλο σημ. Χορηγίας ετ. 1407 βλ. 15ος Α αρ. 771
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΙερό Ευαγγέλιο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία