Σημείωμα #2023

Αύξων Αριθμός2023
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1323
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ (παρὸν) ἑξα
μηναῖον (συνα)ξ(άριον)
διὰ χειρὸς ἐμοῦ μα.
....λκεοπλ.....
......................
......................
........................
στόλη·
..........................
...........................
+μηνὶ απρ.......
ἰνδ. ἕκτης ἔτους.......
λα᾿+
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθήν. ᾿Εθν. Βιβλ. αρ. Συμπλ. Καταλ. 21 (1323)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠολίτη, Παλαιογραφικά, ó. 38-39 (σ. 39· το λα να συμπληρωθεί ως Ϛωλα και ότι η έκτη ινδικτιώνα αντιστοιχεί στο 1323)
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία