Σημείωμα #2041

Αύξων Αριθμός2041
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΚαί τ<αύτην ἰσ>ίδωρος ἀνέγνω βίβλον (Η σημείωση έχει γραφεί στο τελευταίο φύλλο στο κάτω μέρος.)
Κώδικας Χρονολογία αρ. 7, Vatic. 175, (ἔτ. 1322)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati, Scritti, ó. 67-68
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία